Ontwikkel mogelijkheden

Afhankelijk van je ervaring, expertise en
opleidingsniveau word je ingezet bij onze klanten.

Onze medewerkers vervullen bij onze klanten ad interim verschillende functies op het terrein van financiën en control. Daarnaast voeren wij voor klanten de financiële, personele en salarisadministratie die zij geheel of gedeeltelijk aan ons hebben uitbesteed.

Bij EFK onderscheiden wij in grote lijnen een tweetal niveaus waarop medewerkers worden ingezet:
1. Interim functies op leidinggevend niveau (interim-management). Voorbeelden zijn: hoofd middelen, hoofd financiën, hoofd financiële administratie, (concern)controller, hoofd planning & control, hoofd financieel beleid, hoofd P&O, projectleider.
2. Interim functies op uitvoerend niveau (junior, medior en senior). Voorbeelden zijn: medewerker financiën, medewerker planning & control, financieel consulent, business controller, medewerker financieel beleid.

Afhankelijk van je ervaring, expertise en opleidingsniveau word je ingezet bij onze klanten. Je kan bij EFK beginnen als starter of wanneer je al meer ervaren bent. De diversiteit in sectoren biedt je de mogelijkheid om je in meer dan één sector te specialiseren. EFK hecht veel waarde aan het ontwikkelen van de medewerkers op sociale en communicatieve competenties. Ontwikkeling op je vakgebied behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Mogelijkheden hiertoe worden geboden door het volgen van cursussen of workshops. Daarnaast word je een interne coach toegewezen. De coach zal je interne klankbord zijn en je begeleiden bij het invullen van opdrachten. EFK streeft diversiteit in het personeelsbestand na op het gebied van leeftijd, geslacht, nationaliteit en opleiding.

EFK geeft je de mogelijkheid om de balans tussen werk en privé op maat af te stemmen. – Margriet Kraakman, Senior financieel specialist.